[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 163 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 2 คน

[Montiyapa]

[Saranya]
ฝากข้อความ
  ชื่อ :
  ข้อความ (ตัวแสดงอารมณ์)
  ลิงค์ที่น่าสนใจ
  เรียนรู้กับครูคำสัน
  บูรณการแบบครบวงจร
  การจัดการเรียนรู้บูรณาการแบบครบวงจร
  ตรวจสอบผลการเรียน
  พรบ.คอมพิวเตอร์


    
  ประวัติโรงเรียน  
   

  ประวัติโรงเรียน
  โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคมได้รับการอนุมัติจากกรมสามัญศึกษาให้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่  9  มีนาคม  2522
  บริเวณที่ดินเอกชนร่วมกันบริจาค  และจัดขึ้นสมทบจากเงินบริจาคของประชาชนในท้องถิ่นเพื่อจัดซื้อที่ดินรวมเนื้อที่  39  ไร่ 
   3  งาน  42.8  ตารางวา  บริเวณดอนทิศใต้ของหมู่บ้านโคกล่ามหมู่ที่  2  ตำบลโคกล่าม  ทำการสอนแบบสหศึกษา  ตั้งแต่วันที่  21  พฤษภาคม  2522  ปีแรกมีนักเรียน  45  คน  ครูปฏิบัติการสอน  3  คน  มีผู้บริหาร  1  คน  โดยมีนายสงวน  บุญเจริญ  ผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอจตุรพักตรพิมาน  รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่  ระยะแรกอาศัยอาคารโรงอาหารโรงเรียนชุมชนโคกล่าม  บ้านโคกล่ามเป็นสถานที่ทำการเรียนการสอน
  วันที่  1  กรกฎาคม  2522  นายประสิทธิ์  พุคยาภรณ์  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่คนแรก
  เมื่อวันที่  11  กรกฎาคม  2522  ได้ย้ายมาบริเวณที่ตั้งในปัจจุบันโดยอาศัยอาคารเรียนชั่วคราว
  ที่ประชาชนร่วมกันจัดสร้าง
  ปีการศึกษา  2522  ได้รับเงินงบประมาณสร้างอาคารเรียนชั่วคราว  ช. 03 จำนวน  1  หลัง  บ่อบาดาร 
     รพช.  1  บ่อ
  ปีการศึกษา  2523   ได้งบประมาณสร้างอาคารเรียนชั่วคราว  ช. 05 จำนวน  1  หลัง  เดินสายไฟเข้า
      โรงเรียน  กรป. กลาง  ปราบพื้นที่และขุดสระน้ำให้
  ปีการศึกษา  2524   ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนถาวรแบบ  216 ค  จำนวน  ครึ่งหลัง  บ้านพักครู  
      1  หลัง  หอน้ำประปาและระบบส่งน้ำ
  ปีการศึกษา  2527   เข้าโครงการโรงเรียนมัธยมศึกษาเพื่อพัฒนาชนบท (ม.พ.ช. 2 รุ่นที่ 3) ได้รับ
     งบประมาณสร้างอาคาร 216 ค เพิ่มเติม อาคารวิทย์ CS.208 จำนวน  1  หลัง  
      อาคารโรงฝึกงานอุตสาหกรรม , คหกรรม , และเกษตรกรรมอย่างละ  1  หน่วย
      ระบบไฟฟ้า 50 K.V.E  บ้านพักครู  1  หลัง
  ปีการศึกษา  2529   ได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครู  1  หลัง
  ปีการศึกษา  2530    เข้าโครงการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ( คอมต.ศส )
  ปีการศึกษา  2534    เข้าโครงการโรงเรียนมัธยมศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม (มพชสรุ่นที่ 3)  
  ปีการศึกษา  2537    ได้รับงบประมาณขุดสระเก็บน้ำฝนจำนวนเงิน  530,000  บาท
  ปีการศึกษา  2538    เปิดทำการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
  ปีการศึกษา  2539   เข้าโครงการปฏิรูปการศึกษากรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการ วันที่  5  
  พฤศจิกายน  2540  กรมสามัญศึกษาได้คำสั่งแต่งตั้ง นายชาติชาย  ศักดิ์คำดวง 
  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม
  ปีการศึกษา  2541 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนชั่วคราวกึ่งถาวรขนาด 6 ห้องเรียน จำนวน 1 หลัง  
  ปีการศึกษา  2544    ได้รับงบประมาณ ก่อสร้างอาคาร  หอประชุม แบบ 100 / 27 จำนวน  1  หลัง
  วันที่  20  ธันวาคม  2545  กรมสามัญศึกษา  ได้มีคำสั่ง แต่งตั้ง นางสาวเบญจวรรษ  เชิงสะอาด  
       มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
  วันที่ 9 ตุลาคม 2555 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้นายศิริ ธนะมูล มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
   มิถุนายน 2556  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้นายอนุชิต เปรมปรี มาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน
  ธันวาคม 2557  
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้นายวัฒนา  พลอาษา มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน